Fibromyalgie

FIBROMYALGIE

Prim. MUDr. Jarošová Hana
Fibromyalgie (FMS) je chronický generalizovaný nezánětlivý myofasciální syndrom, projevující se plošnou bolestivostí sí a večerní ztuhlostí a body se zvýšenou citlivostí na tlak (tender points). Bývá asociována i s potíži s polykáním, abnormalitami stolice a močení, s kognitivní dysfunkcí: schopnost myslet, úsudku, představivosti, paměti, schopnosti učit se slovům, fibro-fog .
Existuje primární a sekundární - konkomitující forma - RA, SLE, spondylartropatie, (odchylky v laboratorním nálezu závisí na výše uvedeném onemocnění)
Prevalence fibromyalgie je 2 % vělé populaci, poměr ženy:muži je 8-9:1, 3,5 % žen, 0,5 % mužů.
V USA je s6 % prepubertálních a adolescentních děvčat (13-15 let), 35 % diagnostikovaných dětí jsou chlapci. Israel - 6,2 % školních dětí, Mexiko - 1,3 % školních dětí. FMS je nejčastější vdeceniu žen, postihuje 7 % žen mezi 60 a 79 lety. 10-15% vojáků z války v Perském zálivu trpělo FMS
Environmentální vlivy a faktory urychlující vznik FMS:
Infekce hepatitidou C , Epstein-Barr virus, Parvovirus , lymeská nemoc, emocionální stress, traumatické příhody , psychologické abnormality , kouření , vyšší BMI , infekční onemocnění

Patofyziologie

Jsou nacházeny biochemické, metabolické a imunoregulační abnormality. Nízký serotonin v séru, snížení sekrece růstového hormonu, zvýšení nervového růstového faktoru, zvýšená hladina substance P (2-3x vyšší). Abnormality vedou k celotělové hypersenzitivitě na bolest a nasvědčují tomu, že FM může být podmíněna centrální senzitizací. Nízká hladina tryptofanu, 5-hydroxyindol octové kyseliny v MM moku. Nízká hladina ATP vFM a CRPS - podobnosti v patofyziologii a léčbě. Dysfunkce hypotalamicko - pituitárně - adrenální osy (HPA) - kritická komponenta adaptační odpovědi na stress (CRH stimuluje uvolnění ACTH - stimulace kůry nadledvin - produkce GLC - hlavní mediátor adaptační odpovědi na stress). Je pět neuroendokrinních abnormalit, které jsou asociovány s dysfunkcí HPA osy: nízký volný kortizol ve 24 hod vzorku moče, ztráta normálního cirkadianního rytmu - elevace kortizolu večer, inzulinem indukovaná hypoglykémie asociovaná s nadprodukcí pituitárního ACTH, nízké hladiny růstového hormonu, stimulovaná ACTH sekrece vede k insuficientnímu adrenálnímu uvolnění glukokortikoidů, růstový hormon - produkovaný v delta spánku je obsažen v reparované tkáni. Přerušovaná 4. delta fáze spánku asociovaná s FM může vysvětlit nízký level GH. GH stimuluje produkci insulin-like růstového faktoru (IGF-I) v játrech. Nízké hladiny IGF-I jsou specifické a senzitivní pro FM. Nervový GF je 4x vyšší v MM moku, je důležitý v patofyziologii FM, protože zvyšuje produkci substance P v aferentních neuronech, tím zvyšuje individuální citlivost a/nebo uvědomění si bolesti.
Asociované stavy s
Tenzní bolest hlavy, iritovaný "bowel sy", dysmenorhea , parestezie bez dermatomů, prolaps mitrální chlopně, interstitiální cystitis, vulvodynie , vulvární vestibulitis, hypermobilní sy , restless legs sy, alergie, entézopatie , vestibulární nemoci, dysmotilita jícnu, oční poruchy, úzkost, premenstruální sy, deprese , plicní symptomatologie, Rayunaud fenomén, dysfunkce štítné žlázy


Doporučení EULAR: 1. Obecná doporučení

Celkové zhodnocení bolestí, funkce a psychosociálního kontextu.Optimální léčba vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup a měla by obsahovat farmakologické i nefarmakologické postupy zaměřené na všechny projevy onemocnění (intenzitu bolesti, deprese, únavu..).


Doporučení EULAR: 2. Doporučení pro nefarmakologické postupy

Vodoléčebné procedury vé vodě včetně léčebné tělesné výchovy. Pro některé pacienty individuální cvičební program může být efektivní. Pro určité pacienty může být efektivní kognitivně behaviorální terapie. Základem by měla být relaxace, fyzioterapie, psychologická péče


Prognóza

FM není život ohrožující, deformující nebo progresivní choroba, symptomy jsou variabilní. Iluze zhoršování stavu bývá díky spánkové deprivaci a fyzické dekondici . FMS má všeobecně chronický průběh XX průběhu myofasciálního bolestivého sy, který se může rozřešit manuální svalovou terapií.
FM má signifikantně negativní impact na kvalitu socioekonomických funkcí v pacientově životě. Komplikace - flare může být vyvolán stressory - infekce, trauma nebo změny v medikaci, spánku nebo cvičení. Také alergie, změny v dietě, změny obvyklých aktivit. 15 % pacientů s FM dostává sociální dávky, 44 % pacientů má disabilitu - USA.


Více informací zde.