Infuze vitaminu C

Vitamín C je životně důležitý

vita = život, vitaminy = životně důležité látky

Infuzní terapie s vitamínem C doporučujeme 2x ročně, jarní a podzimní kůru, 3-5 infuzí s účinkem na snížení onemocnění virozami, opakovanými infekty dýchacích cest, ke zvýšení odolnosti cév, imunomodulaci - zlepšení imunity, k prefenci vzniku nádorových onemocnění, k detoxikaci.

Působení vitaminu C

 • je kofaktorem mnoha biochemických reakcí a syntéz v organismu (např. syntéza kolagenu -> hojení ran, syntéza karnitinu -> energie
 • ovlivňuje metabolismus krevních lipidů, cholesterolu a žlučových kyselin
 • redukce tvorby karcinogenních nitrosaminů v žaludku
 • má antioxidační efekt
 • má imunomodulační účinky (významné zejména u chronických viróz)
 • zlepšuje specifické imunitní funkce: fagocytózu, chemotaxi, proliferaci T-lymfocytů, syntézu interferonu, imunoglobulinů a komplementu (Panush and Delafuente 1985)
 • nezbytný pro optimální fungování imunity

Perorální/parenterální podávání vitaminu C

 • intestinální absorpce je limitována počtem a saturací transportního systému ve stěně střeva
 • pouze při p.o. jednotlivé dávce 200 mg se biologická dostupnost blíží 100 %, dávku lze opakovat (např. 5krát denně)
 • přísun stravou je efektivní jen u zcela zdravých jedinců a při racionálním jídelníčku - jde o profylaxi chorob
 • parenterální podání je efektivnější, bez spotřeby energie, která by mohla chybět při metabolických procesech
 • vysoké plazmatické hladiny se dosahuje bezprostředně po infúzi
 • na rozdíl od profylaxe je při léčbě nezbytná nitrožilní aplikace!!!

Infuze vitamínu C umožňují vysoký obsah vitamínu C v krvi

 • rychlý nástup účinku
 • okamžitá dostupnost ve všech tkáních
 • bez spotřeby energie

vysoká účinnost v krvi a tkáních => terapeutické koncentrace


Více informací o vitamínu C a jeho podávání zde.

Vitamin  C v číslech